รหัสสั่งซื้อ
วันที่
ตัวอย่าง 23 / 10 /2552
เวลา
ตัวอย่าง 12.00
จำนวนเงิน
/ /
แนบเอกสารการชำระ
!! ต้องแนบเอกสารเท่านั้น เราจึงจะจัดส่งสินค้าค่ะ

(.jpg, .gif ขนาดไม่เกิน 100 Kb. )


ธนาคารที่โอนเข้า

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารทหารไทย
กรุณากรอกหมายเลขที่แสดง
 
 

 

 

 สงวนสิขสิทธิ์ © 08/2551 แพดดี้แดดดี้ l paddydaddy.com
PADDY DADDY Line ปิ๋วปิ้ว: 0899373715, Line มิณ: mena-mean
tel : 089-937-3715 ปิ๋วปิ้ว, 097-494-4629 มิณ email : paddydaddyshop@gmail.com